JEGERs quiz C fra kapittel 6 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøven.

Neste: Quiz D fra kapittel 6 «Lover og forskrifter»