Kapittel 1 - Quiz

1. samling - Jakt og holdninger (Quiz B)

Quiz B til første samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 1 «Jakt og holdninger».

ettersøk småvilt jeger quiz jegerprøvespørsmål
Hva kan du om samling 1 «Jakt og holdninger»?

JEGERs quiz B fra kapittel 1 gir deg anledning til å teste kunnskapene før eksamen

Neste: Quiz A fra kapittel 2 - Våpen og våpenlovgivningen

1: Jakt og holdninger (b)


side 1 av 5

Når ble obligatorisk jegerprøve innført i Norge?

1986

Hva er den største trusselen for villreinen?

Menneskelig ferdsel, hyttebygging og andre inngrep som snevrer inn villreinområdene

Hvorfor er det mer krevende å treffe vilt som er i bevegelse?

Fordi du må ta høyde for at viltet beveger seg i løpet av den tida kula eller haglene bruker fra du skyter til prosjektil(ene) når fram til målet

Hva betyr urent skuddfelt?

At det er kvist og busker mellom deg og viltet

Er det lov å bruke gift mot skadevilt?

Nei, men offentlige myndigheter kan i spesielle tilfeller gi tillatelse

Kan du vise bort bærplukkere som dukker opp midt i elgdrevet?

Nei, det er fri ferdsel i utmark

Hvorfor er skytetårn en smart ting?

Fordi det som regel gir deg sikker bakgrunn, fordi du skyter ned mot bakken

Hva er viktigst for trygg våpenhåndtering?

At du alltid behandler et våpen som om det er ladd

Hva er forskjellen mellom optimalt treffområde og vitale organ?

Både hjerne og hjerte/ lunger er vitale organ, men optimalt treffområde er hjerte/ lunger fordi det utgjør en større blink

Hvilken forskrift gir de fleste reglene for deg som jeger?

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (Utøvelsesforskriften)

Hva skal en god jeger alltid etterstrebe?

Å skaffe seg mer kunnskap om viltet og jaktutøvelsen, og felle viltet på en måte som gir kortest mulig lidelse

Hvorfor er det viktig med bevissthet rundt hva slags bilder vi deler fra jakta?

Fordi det er med på å påvirke samfunnets holdninger til vår jaktutøvelse

Er rypejakt med stående fuglehund en norsk oppfinnelse?

Nei, den kommer primært fra Storbritannia

Hva er en biotop?

Viltets naturlige leveområde

Hvor mye hjort og elg felles det sammenlagt årlig?

Omlag 65.000-80.000 dyr

Hvor mange personer løser jegeravgift årlig?

Omlag 200.000

Hvor lang gyldighet har jegerprøven?

Det finnes ingen tidsbegrensning

Hvor brede er nakkevirvlene på en voksen villrein?

Omtrent som ei fyrstikkeske

Hva menes med å være en god ambassadør for jakta?

At du viser gode holdninger og respekt for viltet

Er du pliktig til å gjennomføre ettersøk etter småvilt?

Ja

Hvilken viltart gir størst økonomisk utbytte?

Elg

Hvor mange spørsmål, og hvor mange riktige svar må du ha på jegerprøveeksamen?

40 riktige av 50 spørsmål

Hvor gammel må du være for å jakte småvilt alene med hagle?

16 år

Jakt er en gammel tradisjon. Ulike jaktformer og hvordan disse utvikler seg, avhenger av...

...samfunnets utvikling og hvilke krav som stilles til jakta og jegeren.

Hvem fastsetter reglene for jegerprøveopplæringa?

Miljødirektoratet
annonse
fjellrype jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Gratis test

1. Samling - Jakt og holdninger (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens første samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 1 «Jakt og holdninger».
jeger, skutt fugl og jakthund etter jegerprøven
Gratis test

Hadde du klart jegerprøven i dag?

Ta vår gratis test til jegerprøven og se hvor god oversikt du har over pensum.
JEGER.NO
jegerprøve etter tentamen felt elg elghund
Jegerprøven

Tentamen til jegerprøven

Jegerprøvetentamen gir deg 50 tilfeldige spørsmål med samme fordeling fra samlingene som du vil få på jegerprøveeksamen. Når du har...
villrein  jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 2 - «Våpen og våpenlovgivningen».

2. samling - Våpen og våpenlovgivningen (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens andre samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 2 «Våpen og våpenlovgivningen».
Villsvin  jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 2 - «Våpen og våpenlovgivningen»

2. samling - Våpen og våpenlovgivningen (Quiz B)

Quiz B til andre samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 2 «Våpen og våpenlovgivningen».
rådyr dyr i bevegelse  jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 3 - «Human og sikker jakt i praksis»

3. samling - Human og sikker jakt i praksis (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens tredje samling inneholder 20 spørsmål fra kapittel 3 «Human og sikker jakt i praksis».
annonse
lirype jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 3 - «Human og sikker jakt i praksis»

3. samling - Human og sikker jakt i praksis (Quiz B)

Quiz B til jegerprøvens tredje samling inneholder 20 spørsmål fra kapittel 3 «Human og sikker jakt i praksis».
fjellrype jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål kapittel 4
Kapittel 4 - «Skyting med hagle og rifle»

4. samling - Skyting med hagle og rifle (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens fjerde samling inneholder 20 spørsmål fra kapittel 4 «Skyting med hagle og rifle».
skyteskive blink jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 4 - «Skyting med hagle og rifle»

4. samling - Skyting med hagle og rifle (Quiz B)

Quiz B til jegerprøvens fjerde samling inneholder 20 spørsmål fra kapittel 4 «Skyting med hagle og rifle».
Gaupe jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 4 - «Skyting med hagle og rifle»

4. samling - Skyting med hagle og rifle (Quiz C)

Quiz C til jegerprøvens fjerde samling inneholder 20 spørsmål fra kapittel 4 «Skyting med hagle og rifle».
Artskunnskap ekorn jegerprøven quiz kapittel 5
Kapittel 5 - «Artskunnskap»

5. samling - Artskunnskap (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens femte samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 5 «Artskunnskap».
Artskunnskap jerpe jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 5 - «Artskunnskap»

5. samling - Artskunnskap (Quiz B)

Quiz B til jegerprøvens femte samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 5 «Artskunnskap».
rødrev jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 5 - «Artskunnskap»

5. samling - Artskunnskap (Quiz C)

Quiz C til jegerprøvens femte samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 5 «Artskunnskap».
Artskunnskap tjeld jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 5 - «Artskunnskap»

5. samling - Artskunnskap (Quiz D)

Quiz D til jegerprøvens femte samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 5 «Artskunnskap».
JEGER.NO
Jegerprøven kapittel 6 lover og forskrifter killing kid kje rådyr
Kapittel 6 - «Lover og forskrifter»

6. samling - Lover og forskrifter (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens sjette samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 6 «Lover og forskrifter».
JEGER.NO
rådyr i skogen jegerprøven oppgaver
Kapittel 6 - «Lover og forskrifter»

6. samling - Lover og forskrifter (Quiz B)

Quiz B til jegerprøvens sjette samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 6 «Lover og forskrifter».
JEGER.NO
aversjonsdressur jegerprøven jeger quiz
Kapittel 6 - «Lover og forskrifter»

6. samling - Lover og forskrifter (Quiz C)

Quiz C til jegerprøvens sjette samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 6 «Lover og forskrifter».
JEGER.NO
laksand jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 6 - «Lover og forskrifter»

6. samling - Lover og forskrifter (Quiz D)

Quiz D til jegerprøvens sjette samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 6 «Lover og forskrifter».
JEGER.NO
elg i vann jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 6 - «Lover og forskrifter»

6. samling - Lover og forskrifter (Quiz E)

Quiz E til jegerprøvens sjette samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 6 «Lover og forskrifter».
JEGER.NO
nattjakt jegerprøven jeger kapittel 6 jegerprøvespørsmål
Kapittel 6 - «Lover og forskrifter»

6. samling - Lover og forskrifter (Quiz F)

Quiz F til jegerprøvens sjette samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 6 «Lover og forskrifter».
JEGER.NO
jakthund dachs jegerprøve quiz kapittel 7
Kapittel 7 - «Jaktformer»

7. samling - Jaktformer (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens syvende samling inneholder 15 spørsmål fra kapittel 7 «Jaktformer».
JEGER.NO
finsk spets jakthund jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 7 - «Jaktformer»

7. samling - Jaktformer (Quiz B)

Quiz B til syvende samling inneholder 15 spørsmål til jegerprøven fra kapittel 7 «Jakt og holdninger».
JEGER.NO
Støkkjakt hare jegerprøven quiz kapittel 8
Kapittel 8 - «Ettersøk av skadet vilt»

8. samling - Ettersøk av skadet vilt (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens åttende samling inneholder 15 spørsmål fra kapittel 8 «Ettersøk av skadet vilt».
JEGER.NO
hare jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 8 - «Ettersøk av skadet vilt»

8. samling - Ettersøk av skadet vilt (Quiz B)

Quiz B til jegerprøvens åttende samling inneholder 15 spørsmål fra kapittel 8 «Ettersøk av skadet vilt».
JEGER.NO
hare slakting jegerprøven quiz kapittel 9
Kapittel 9 - «Håndtering av felt vilt»

9. samling - Håndtering av felt vilt (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens niende samling inneholder 15 spørsmål fra kapittel 9 «Håndtering av felt vilt».
JEGER.NO
slakting hjort jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 9 - «Håndtering av felt vilt»

9. samling - Håndtering av felt vilt (Quiz B)

Quiz B til jegerprøvens niende samling inneholder 15 spørsmål fra kapittel 9 «Håndtering av felt vilt».