JEGERs quiz A fra kapittel 5 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøve.

Neste: Quiz B fra kapittel 5 «Artskunnskap»