JEGERs quiz A fra kapittel 4 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøve.

Neste: Quiz B fra kapittel 4 «Skyting med hagle og rifle»