JEGERs quiz A fra kapittel 6 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøven.

Neste: Quiz B fra kapittel 6 «Lover og forskrifter»