JEGERs quiz F fra kapittel 6 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøven.

Neste: Quiz A fra kapittel 7 «Jaktformer»