JEGERs quiz A fra kapittel 7 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøve.

Neste: Quiz B fra kapittel 7 «Jaktformer»