JEGERs quiz B fra kapittel 7 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøve.

Neste: Quiz A fra kapittel 8 «Jaktformer»