JEGERs quiz A fra kapittel 8 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøve.

Neste: Quiz B fra kapittel 8 «Ettersøk av skadet vilt»