JEGERs quiz B fra kapittel 8 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøven.

Neste: Quiz A fra kapittel 9 «Håndtering av felt vilt»