JEGERs quiz A fra kapittel 9 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøve.

Neste: Quiz B fra kapittel 9 «Håndtering av felt vilt»