Fra i dag kan appen jegerprøveeksamen lastes ned på din mobil. Formålet er at det skal bli enda enklere og mer effektivt, når den nå overtar for den gamle løsningen.

For i de siste 10 årene har eksamen foregått elektronisk på PC, som har vært en utfordring for kommunene når det kommer til tilgangen på egnet lokale.