Flere og flere tilbydere lanserer øvingsoppgaver til jegerprøven i app og i nettbaserte løsninger. Jegerappen, Jegerprover.no og Jegerhåndboka er bare noen av de mange tjenestene som er lansert for at jegerprøvekandidater skal kunne testet kunnskapene sine om dyrearter, våpensikkerhet og alt det andre som kreves for å bestå jegerprøveeksamen.

Før vi går videre er det verdt å nevne at det beste tilbudet får du hos JEGER: