Jegerprover.noo har ett av testens desidert største utvalg av tester og testoppgaver med sine 800 oppgaver fordelt på 16 oppgaver. 

Spørsmålene er hentet fra tidligere jegerprøveeksamener og etter informasjon fra Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Kursholdere av jegerprøven skal også ha bidratt.