Appen Jegerprøven er bygd slik at du kan velge mellom en full oppgave med 50 spørsmål eller en kort oppgave med 10 spørsmål. Totalt rullerer appen på 400 spørsmål mellom hver gang du gjennomfører en oppgave. 

Selve utformingen av appen kommer i veien for brukeropplevelsen. Typografien ved oppstart er ikke uten videre lett å lese, og det blir verre på selve spørsmålene. Teksten ligger oppå en bakgrunn med ulike farger.