I forbindelse med fjorårets endringer i jegerprøven, ble det samtidig lagd nye eksamensspørsmål som følger pensumet. En gjennomgang etter første årskull viser at strykprosenten i snitt er på drøyt 13 prosent. 

– Det er omtrent på samme nivå som de seinere åra. Samtidig varierer strykprosenten ganske mye mellom de enkelte fylkene, og det er små endringer fra tidligere år: Fra drøyt 5 prosent til godt over 20 prosent stryk er en så stor variasjon at den er vanskelig å forklare, sier daglig leder Tore Larsson i Naturconsult Larsson (NaCL).