Koronanedstenging flere steder i landet medførte at mange planlagte jegerprøvekurs ble utsatt. Situasjonen var den samme i 2020, da antallet personer som avla jegerprøven falt med 18 prosent.

I 2022 ser situasjonen ut til å bedre seg, og i skrivende stund er det lettet på de aller fleste restriksjoner rundt om i landet. Utsiktene til årets sesong med jegerprøvekurs ser mye lysere ut.