/ Leder

Ufortjent forvirring om termisk

Jegerstanden rammes ufortjent av kaoset som oppstår når forvaltningsorgan og påtalemyndighet tolker lovverket vidt forskjellig i termisk-saken.

Sist oppdatert 3. februar 2022 kl 18.45

Miljødirektoratet har gjennom Statens naturoppsyn anmeldt filmfotograf og jaktinfluenser Kristoffer Clausen etter at han i høst la ut en video på Facebook der han felte hjort ved hjelp av termisk utstyr. 

Nå er termisk-kaoset i ferd med å bli komplett, etter at politiet har henlagt statens egen anmeldelse. Hvorpå Miljødirektoratet har påklaga henleggelsen.

Hvordan skal jegerne makte å holde styr på uklart lovverk, når myndighetene sjøl tolker det vidt forskjellig? Forventer Miljødirektoratet å bli tatt på alvor når deres lovtolkning gjennom flere år møter motbør? Vi minner om at det samme skjedde i nattjakt-saken. 

Uklarhet på ubestemt tid

Miljødirektoratet har gjennom flere år kategorisert termisk utstyr under begrepet «kunstig lys», som er forbudt ifølge viltloven.

Tolkningen har vært omstridt både av jurister som lagrettsdommer Halvor Aas og advokat Pål S. Jensen, samt interesseorganisasjoner som NJFF, men bildet er ikke entydig, slik JEGER også har skrevet om tidligere.

Uklarheten ble ikke mindre da embetsverket gjennom siste lovendring prøvde å bake inn ei presisering uten en reell lovprosess i Stortinget omkring temaet. Stortingskomiteen kom med ei henstilling om videre lovarbeid – og dermed er prosessen skjøvet fram i tid til ny revisjon av viltloven.

«For jegerne er dessverre politiets første henleggelse ikke automatisk å betrakte som en oppklarende seier. Juridisk er det bedre at henleggelsen nå er påklaga.»

Viltloven har uten tvil lenge vært moden for revisjon, både på grunn av teknologisk utvikling og samfunnsmessig endring. Vi jegere bør dog merke at det ikke automatisk betyr mer åpning for avansert utstyr: 

Jakta foregår ikke i et vakuum, men er et samfunnsmessig anliggende som mange har synspunkter på – også ikke-jegere og de som er regelrett jaktmotstandere. Det krever saklig informasjon om hvilke behov som finnes og mulighetene som ny teknikk gir, for å rettferdiggjøre endringer og overbevise våre folkevalgte. 

Seier med bismak

For jegerne er dessverre politiets første henleggelse ikke automatisk å betrakte som en oppklarende seier. Reint juridisk er det faktisk bedre at henleggelsen nå er påklaga, for dette er kun en politijurist sin vurdering. 

Hadde henleggelsen fra politidistriktet blitt stående alene, ville dette hatt begrensa juridisk betydning ved neste korsvei. Ved at påklagelsen får ny behandling hos statsadvokaten som neste instans, kan jegerne iallfall håpe på et klarere signal for nye saker. 

Fram til en rettssak eller lovrevisjon, er jegerne fortsatt avskåret fra å bruke et nyttig verktøy hvis de vil være på helt trygg side av lovverket. Det henleggelsen likevel viser, er at det ikke er gitt at termisk utstyr er forbudt på jakt, slik Miljødirektoratet hevder. 

Publisert 21. januar 2022 kl 10.31
Sist oppdatert 3. februar 2022 kl 18.45
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen