Miljødirektoratet har allerede dispensert fra hjorteviltforskriften § 30, slik at det ut jakta 2020 kan felles valgfritt dyr på alle kontrollkort i Hardangervidda. For å unngå at felling av simler fører til morløse kalver, åpner Miljødirektoratet nå for at jeger kan felle én kalv i tillegg til ett valgfritt dyr per kontrollkort. Vedtaket er gjort etter innspill fra villreinnemnda for Hardangerviddaområdet.

Veterinærinstituttet anbefaler en rask reduksjon av villreinstammen på Hardangerviddad, og Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, vil at flere skal skyte kvota si, og kunne skyte valgfritt dyr. 

Annonse

– Det er ønskelig at jegere feller flest mulig villrein på Hardangervidda i løpet av den siste perioden av jakta. Lavere bestand gjør at sjansen for at skrantesjuken spres reduseres, og at vi samtidig får økt kunnskap om forekomsten av sykdommen.

Les også CWD-råd til villreinjakta