Winchester introduserte patronen så tidlig som i 1952 og den fikk naturlig nok navnet 308 Winchester og ble en meget populær patron, noe den er den dag i dag. Noen valgte kanskje dette kaliberet så de kunne bruke treningspatronene i forsvaret. I dag er de patronene vanskeligere å få tak i men det finnes mange andre gode grunner til å velge dette kaliberet. Blant annet at kaliberet fås i alle mekanismer og de fleste rifletyper, har godt utvalg av patroner og kuler og er en patron som vanligvis gir god presisjon. I tillegg er den lett å skyte godt med. Det hender at militærpatronene ikke passer helt i noen 308W rifler med trange kammer da den ikke er helt identisk med den sivile versjonen. Dette kan en børsemaker ordne, men i dag er tilgangen på militærpatroner begrenset og har vel ikke så mye å si. 

Før, og kanskje fremdeles, er det noen som blander 308’en og 30-06, noe som har resultert i at det blir skutt 308 W patroner i en 30-06. Dette kan man noen ganger se på skytebanene når man finner 308 hylser som har fått litt stor åpning og er rettvegget. En vanlig og kanskje passende benevnelse på disse hylsene er 308 Idiot. De fleste skyttere og jegere i dag er heldigvis mer interessert og det er vel kanskje ikke så ofte dette skjer.

Annonse
HJEMMELADNING: En presis hjemmeladning.
HJEMMELADNING: En presis hjemmeladning.

«Ikke bland 308 og 30-06-patroner. Da står du i fare for å ende opp med 308-hylser med for stor åpning og som er rettveggede. Disse faller under betegnelsen  308 Idiot!»

308 Winchester er et meget anvendelig kaliber både til skyting på blink på både middels og lange hold og til alt av norsk storviltjakt. 308W patronene har en hylselengde på 51mm mens en 30-06 har en lengde på 63,1mm og begge kan selvfølgelig lades med samme kuler. 308 W ser litt puslete ut i forhold til 30-06, men forskjellen er liten bortsett fra med de tyngste kulene (200-220grs) som blir for lange i 308’en. Den har også for liten hylsekapasitet til så tunge kuler som må settes veldig dypt. Våpenets friflukt og magasinlengde er selvsagt avgjørende her. 

En fordel for mange er at 308W patronen passer i kortere låskasser og selv om patronen er kortere enn storebroren 30-06 er det likevel ikke den helt store hastighetsforskjellen. 308’ens gode presisjon gjør den også til en populær patron blant presisjonsskyttere og fungerer bra på lange hold.

PRESISJON: Med riktig ”kost” får en slike resultater.
PRESISJON: Med riktig ”kost” får en slike resultater.

Testen

Her er noen ladninger som har fungert bra og gitt bra presisjon i mine våpen. Hastighetene og treskuddssamlingene er fra mitt våpen og kan selvfølgelig bli noe annet i ditt våpen/løp. (h=Hastighet; s=samling)

125 Nosler Ballistic Tip, 44grs Norma 201: 890m/s(h); 9mm(s)

125 Nosler ballistic Tip  46grs Norma 201: 927m/s(h); 22mm(s)

150 Nosler Ballistic Tip 45 grs N-140: 804m/s(h);16mm(s)

150 Sierra game King 43 grs N-140: 762m/s(h); 24mm(s)

150 Sierra Game King 44grs N-150: 777m/s(h); 25mm(s)

150 Norma Jaktmatch 44grs Norma 203B: 804m/s(h); 16mm(s)

168 Sierra Match 43grs Norma 203B: 773m/s(h); 10mm(s)

150 Barnes TTSX 44grs N-140: 802m/s(h); 18mm(s)                                              

150 Barnes TTSX 43grs Norma 203B: 805m/s(h); 11mm(s)

165 Nosler Accubond  45grs Norma 203B: 800m/s(h); 24mm(s)

165 Swift A-Frame 45grs Norma 203B: 796m/s(h); 26mm(s)

180 Oryx 45grs Norma 203B: 762m/s(h); 20mm(s)

KULETYPER

308Winchester er en patron som produseres av de fleste patronprodusenter og har som oftest godt utvalg av kuletyper og kulevekter. Før måtte du være hjemmelader for å kunne bruke flere kuletyper og vekter, men i dag får du også godt utvalg blant fabrikkpatroner. De største produsentene som Norma, RWS, Lapua,  Sako, Federal, Winchester og Hornady har mange kuletyper som passere til forskjellig jakt, trening og konkurranse. 

Patronen har ikke så høy hastighet (rundt 750m/s med 180 grs kule) og krever derfor ikke de aller beste kulene for å få et bra resultat. De beste konvensjonelle kulene som Norma Alaska, Lapua Mega og andre kuler uten kjemisk lodding var veldig populære og gjør en brukbar jobb i dette kaliberet. Likevel mener nå jeg at det lønner seg å bruke kuler med lodding, superkuler eller kobberkuler også i 308W til storvilt. Man kan bare gå litt ned i kulevekt, og når disse kulene er minst like gode får man i tillegg flatere kulebane og mindre rekyl.

STORT UTVALG: Mulighetene er mange som hjemmelader av 308W.
STORT UTVALG: Mulighetene er mange som hjemmelader av 308W.

Altså flere fluer i et smekk! En 180grs loddet kule i denne patronen er egentlig litt lang og tung og man kan med fordel gå ned til 165grs, som gjør en minst like god jobb som en 180 grs konvensjonell kule. Bruker man kobberkule blir i hvert fall 180 grs alt for lang og tung! Da risikerer du dårlig stabilitet med velting som resultat eller også at kula ikke åpner seg skikkelig og blir mer som en helmantel. Til og med 165 grs er unødvendig tungt med kobberkuler og jeg ville uten tvil gå ned til 150 grs. Hadde det vært lovlig så er 130 grs kobberkuler bra til det meste eller egentlig alt norsk storvilt i 308 Winchester. Loddede kuler som Norma Oryx, Fusion, Power Max og Core Lokt Ultra er også perfekt til storviltjakt i dette kaliberet. 165 grs Swift A Frame eller Trophy Bonded Tip er kjempegode valg og tåler det aller meste av juling fra grove elgbein.

308 Winchester er en populær og god jaktpatron og det er lite eller ingenting den ikke kan som en 30-06 eller en 300Win Mag kan, og jeg tviler på at noe vilt merker den store forskjellen. Jeg trodde 308’en var for dårlig for mange mange år siden, men mye skutt vilt og mye erfaring med 308’en og magnumkaliber har fått meg på andre tanker. Etter min erfaring løper ikke viltet noe lenger etter et godt skudd med en god kule fra 308’en enn skutt med en 300 magnum. Betyr det så mye at viltet springer et titalls meter kortere eller lengre med det ene eller det andre kaliberet heller? Neste gang kan resultatet bli stikk motsatt igjen og det er alltid nok med et godt treff med en god kule. Jeg har skutt mye vilt i Afrika med både 308’en og 300 WM’en og kan ikke si at jeg kan se den store forskjellen. Uansett om du tåler mye rekyl så skyter du også bedre med 308W enn du gjør med en 300 magnum og et godt treff er alltid det viktigste. I 308 hastighet er også sjansen for store kjøttødeleggelser mindre ettersom kula er så god at den holder sammen. Med en 308 og helmantel går det også an å ”plukke” en sittende orrfugl eller storfugl uten å ødelegge halve eller hele fuglen.

LILLEBROR: 308 W med storebror 30-06 (t.h)
LILLEBROR: 308 W med storebror 30-06 (t.h)

HJEMMELADEREN

Er du hjemmelader er dette et kaliber med uhyggelig stort kuleutvalg og det er også lett å få tak i hylser. Du har nok en god del flere kulevekter å velge mellom nå og kan lade din egen superpatron både med tanke på hvilken jakt du skal bruke den til eller konkurranse og trening. Driver du med langholdsskyting er hjemmelading verdifullt. Skal du lade en patron til elgjakt trenger du først og fremst en ekspanderende kule med god inntrengning og skal du på jakt etter mindre dyr som blir skutt på lengre hold er supergod presisjon veldig viktig. Jeg har ladet mye patroner til 308W og bruker for det meste kruttsortene Norma 202, Norma 203B, Vithavuori N-140 og N-150. Alle disse kruttene med middels brennhastighet fungerer bra i dette kaliberet men hvilket som fungerer best i ditt løp må bare prøves. Til de letteste kulene fungerer også Norma 201 bra. Normas skytterlagkrutt er også gode valg, men da er det viktig at du bruker ladedataene som står på kruttboksene da disse kan være litt forskjellige fra lot til lot. Gjør du det er dette krutt av ypperste kvalitet og mange av de mest presise ladningene mine er nettopp med disse kruttene. Noen ganger får man best presisjon med middels ladevekt og andre ganger med max ladevekt, men det er viktig at man starter lavt og går sakte oppover til man finner en ladning som gir god presisjon. Og bruk alltid ladninger fra kjente ladebøker og stopp ved max ladning!! Personlig bruker jeg alltid selvskutte tomhylser og sorterer så jeg har samme hylsefabrikant til alle patronene. Bruk av disse ladningene er på eget ansvar