I gågata ligger butikken til Isac Våge, skomakermester og tredjegenerasjons skomaker. Det er ham Alfa trekker frem når vi spør etter en ekspert på vedlikehold av jaktstøvler. 

Våge mottar omtrent trehundre reparasjoner av ulike jaktsko og fjellstøvler i året. Det er ikke bare jegere fra de lokale traktene som sender inn sine slitte travere. Han gir sine beste tips til JEGERs lesere.