Ett nytt år er godt i gang, og med det også muligheten til å bli jeger. Vi hjelper deg igang.

For å kunne dra på jakt på egenhånd må du ha bestått jegerprøve. Da blir du automatisk registrert i jegerregisteret og kan kalle deg jeger.

Annonse

Målet med jegerprøven er å gi deg et grunnlag å bygge videre på etterhvert som du får mer erfaring fra praktisk jakt og ulike jaktformer.

Obligatorisk kurs

Du må gjennomføre et jegerprøvekurs på 30 timer hos autoriserte kursholdere.

De lokale jegerforeningene innunder Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) tilbyr kurs over hele landet i tillegg til andre studieforbund innunder Studieforbundet natur og miljø.

Også Studieforbundet AOF, Folkeuniversitetet, Studieforbundet Næring og samfunn og Samisk studieforbund tilbyr jegerprøvekurs.

Det finnes også private aktører som tilbyr kurs, som f.eks jaktfeber.no.

Det er store variasjoner i pris på jegerprøvekurset rundt om i landet. Vi har laget en oversikt for å hjelpe deg for å finne det beste jegerprøvekurset der du bor.

Jegerprøvekurset består av ni samlinger. Samling én til fire har obligatorisk oppmøte. Du kan ha fravær ved inntil to av samlingene mellom samling fem og ni.

Ved fravær må du tilegne det stoffet digitalt og svare på noen kontrollspørsmål. Du finner mer informasjon om det litt lenger ned i denne oversikten.

Samlingene i jegerprøven

  • Samling 1: Jakt og holdninger
  • Samling 2: Våpen og våpenlovgivningen
  • Samling 3: Human og sikker jakt i praksis
  • Samling 4: Skyting med hagle og rifle
  • Samling 5: Artskunnskap
  • Samling 6: Lover og forskrifter
  • Samling 7: Jaktformer
  • Samling 8: Ettersøk av skadet vilt
  • Samling 9: Håndtering av felt vilt ​

Viktige aldersgrenser

Er du tenåring med brennende interesse for jakt? Eller foresatt som har lyst til å ta med ungdommen(e) ut? Det er lov å ta jegerprøven i det kalenderåret vedkommende fyller 14 år. Da er det også lov å være med på opplæringsjakt sammen med en jeger som er 20 år eller eldre. Sistnevnte kalles bisitter.

Fra fylte 16 år er det lov å dra på småviltjakt og drive med fangst på egenhånd.

Mellom 14 og 16 år må man ikke ha bestått jegerpøven for å være med på opplæringsjakt på småvilt. Etter fylte 16 år kan man også være med på opplæringsjakt på storvilt, men da må jegerprøven være bestått.

Fram til fylte 18 år må man også ha samtykke fra foresatte.

Du kan kun gå på opplæringsjakt fram til fylte 18 år.

Det er lov å kjøpe eget våpen fra fylte 18 år, eventuelt søke om dispensasjon for å kjøpe våpen fra man er 16 år. Det forutsetter bestått jegerprøve eller medlemskap i en forening tilsluttet en godkjent skytterorganisasjon i minimum seks måneder, samt samtykke fra foresatte.

Et eksempel på en slik forening er din lokale jeger- og fiskeforening.

Digitalt pensum

Miljødirektoretat har laget en e-læringsportal der du kan gå gjennom pensum. Den inneholder også kontrollspørsmål for hvert emne. Dersom du skulle ha fravær i kurset ditt, må du bruke denne portalen for selvstudier.

I tillegg har vi i JEGER laget 500 spørsmål fra pensum du kan bruke for å teste deg selv før eksamen i jegerprøven.

Eksamen

Etter at du har gjennomført jegerprøvekurset er det tid for eksamen. Da må du registrere deg som jegerprøvekandidat. Det gjør du her.

Eksamen består av 50 spørsmål med ulike svaralternativ der kun ett er riktig. Du må klare minst 40 av 50 spørsmål for å bestå. Eksamensavgiften dekker ett forsøk på eksamen.

Det finnes mange digitale tjenester der du kan teste dine ferdigheter i pensumet til jegerprøveeksamen. Vi har testet mange testoppaver til jegerprøven på nett for å hjelp deg videre. 

Ryper i oppflukt.
Med jegerprøven i sekken har du mange gode naturopplevelser foran deg. Foto: Åsgeir Størdal

Skaffe skytevåpen

Du kommer ikke utenom å skaffe deg hagle og/eller rifle når du skal drive med jakt. I praksis er det vanlig at du går til en forhandler og får hjelp til å finne det våpenet du vil ha, og så får hjelp til å fylle ut søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler. Denne får du på ditt lokale lensmannskontor.

Enkelte våpenforhandlere har også søknaden i butikken. Du kan også finne våpen allerede før du har bestått eksamen, men kan altså ikke sende søknaden før du har bestått eksamen og er innmeldt i jegerregisteret.

Det er også krav om å ha eget våpenskap for å kjøpe skytevåpen. Disse kan enten være så store at de har plass til hele våpenet, eller være små og ha plass til sentral våpendel. Med sentral våpendel menes forskjefte på hagle og sluttstykke på rifle. Altså de delene som gjør at det går å skyte med våpenet.

Våpen kommer i alle prisklasser, og mantraet om at du får det du betaler for har absolutt noe for seg. Likevel finnes det mange gode bruksvåpen i de nedre prisklasser.

Du har lov til å låne våpen i inntil fire uker om du underskriver en Utlånserklæring for våpen og våpendeler, men det finnes noen små apropos.

For det første må du enten allerede ha fått godkjent tillatelse til å ha skytevåpen, eller vedkommende som låner deg våpen må være sikker på at du kommer til å få lov.

Kravene for å kunne ha inneha skytevåpen for jegere etter fylte 18 år er innmelding i jegerregisteret og plettfri vandel, og gjelder også om du starter med å låne et våpen.

I forslaget til ny våpenforskrift står det at man kan lånen ut våpen lenger enn fire uker, men at vedkommende som låner våpenet enten må ha tillatelse til å eie et tilsvarende våpen fra før, eller at vedkommende må søke politiet om løyve til å låne våpen. 

Når det gjelder hagle, bør du være sikker på at hagla faktisk passer deg. Og gjør den det, bør du så absolutt ha skutt nok med den på banen til at du kjenner deg trygg på våpenet og hvordan du treffer med det for å minimere faren for skadeskyting.

Les også: Vi forklarer deg hvordan du velger en hagle som passer akkurat deg

Det samme gjelder ved utlån av rifle, men her kommer et tilleggsmoment til; du må ha bestått skyteprøven for storviltjakt med våpenet du låner om du har tenkt til å jakte storvilt med det.

Det vil si minimum 15 treningsskudd fordelt på to treninger før du skyter prøven. Prøven er en serie dødelige treff på en dyrefigur. Det vanligste alternativet er fem skudd mot en figur av reinsdyr. Du trenger ikke å ha bestått storviltprøven om du låner en rifle for å jakte bever eller rev. Men også her gjelder; gjør det kjent med våpenet slik at du kan utøve human jakt skyte gode skudd.

Reinsjakt fersk jeger, bli jeger
Om du tar jegerprøven venter mange flotte naturopplevelser som denne deg. Her er undertegnede foreviget som pur ung jegerspire med fersk jegerlapp. Foto: Privat

Utstyr

Jakta kan, som mange andre hobbyer, bli en dyr affære. Men den trenger så absolutt ikke bli det. Er du friluftsinteressert fra før, er sjansen stor for at du allerede har gode sko, klær og sekk(er) til både dagsturer og tyngre bører.

Det er også mye godt friluftsutstyr å få tak i hos ulike bruktbutkker.

Skal du på rypejakt er det mindre viktig om skalljakka er blå eller rosa. Men enkelte jaktformer stiller høyere krav til kamuflasje og minimering av lyd på klærne.

Skulle du ønske å kjøpe noe nytt, så samler vi våre tester av jaktklær i ulike kategorier her.

Introjakter

Gratulerer! Eksamen er bestått, våpen på plass, skoene gått inn og du er endelig klar for å komme deg ut på tur. Men hvordan gjør du det på beste måte?

Først må du løse den årlige jegeravgiften. Deretter må du kjøpe jaktkort. Ofte lønner det seg også å kjenne noen som drar deg med, for eksempel som gjestejeger på et etablert jaktlag.

Mange lokallag innunder Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) arrangerer også introjakter for ferske jegere. Du kan se en oversikt på introjakt.no. Introjaktene er åpne for alle aldersgrupper, og må ikke forveksles med opplæringsjakt fram til fylte 18 år.

Hold deg oppdatert

Hos oss får du råd og tips for å lykkes med jegerprøven, veien videre etter jegerprøven, og kan holde deg oppdatert på regelverk. Vi tester også løpende nye våpen og nytt jaktutstyr på markedet. 

Les vår guide for å finne det beste jegerprøvekurset der du bor. Det er store prisforskjeller

Skitt jakt!