Seljakt - Tips og jaktreportasjer

Jakt på kystsel, eller selfangst, er en spennende jaktform som skiller seg ut fra mange andre jaktformer. 

Selfangst krever blant annet avlagt storviltprøve og tillatelse fra kommunen du har lyst å jakte i. Videre er det en stor fordel å ha tilgang på båt, samt å være lokalkjent. Når du søker til din kommune om jakttillatelse, er det også kommunen som har oversikt på kvoten slik at man er oppdatert underveis i jaktsesongen. Det er derfor viktig at man rapporterer inn felt sel umiddelbart. 

Det er fire arter man kan jakte på, der de vanligste er steinkobbe og havert, men også ringsel og grønlandssel.

For steinkobbe er jakttiden delt inn i to perioder, hvor du kan jakte fra 2. januar - 30. april og fra 1. august - 30. september. For de andre jaktbare artene havert, ringsel og grønlandssel gjelder egne jakttider. For steinkobbe og havert fastsettes det årlig en kvote fordelt fylkesvis, og normalt sett er det de nordligste fylkene som har de største kvotene grunnet bestandsstørrelse. I 2023 var totalkvoten satt til 346 steinkobber. For ringsel og grønandssel gjelder kvotefri jakt for den som får tillatelse.

Seljakt foregår ofte som posteringsjakt, ved at man går i land på holmer og skjær hvor man antar at selen oppholder seg. Man kan også drive smygjakt på sel som hviler på land. Dette kan være en spennede jaktform for deg uten båt tilgjengelig. God artskunnskap er en forutsetning for å kunne utøve selfangst på en forsvarlig måte. En god kikkert er en stor fordel for å bedømme riktig underveis i jakta. 

Det kan være en fordel å ha flere lokaliteter tilgjengelig slik at man kan jakte mer effektivt. Vær klar over dybden der selen befinner seg når et eventuelt skudd løsnes, og ha gjerne et redskap som kan brukes for å fiske opp felt sel dersom den synker til bunns før du er på skuddstedet med båten. Vær også obs på tidevannets betydning, den beste tiden er ved full lavvann, da er selen mer nysgjerrig og ikke like opptatt av å finne føde. Og til sist- men ikke minst; tenk sikkerhet!

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen