Påtalemyndigheten mener det viktig å få avklart om hodeskudd kan benyttes ved ordinær jakt, til noe annet enn reine fangskudd og avliving.

– Vi er uenige i premissene for domsavsigelsen. Dommen i tingretten er i sin helhet anka til lagmannsretten, bekrefter politifullmektig Einar Gauslaa Bergem ved Innlandet politidistrikt, avsnitt for økonomi og miljøkriminalitet.