Villreinjakta henger høyt blant mange storviltjegere.  

I mange terreng er søknadslistene lange og det blir dermed satt opp venteliste i etterkant av trekningen. 

Annonse

Dersom du er en av de heldige som blir trukket ut i søknadsbunken, men likevel ikke får brukt det,  hadde det vært fint å kunne overdra kortet til en jaktkamerat. 

Overdragelse av jaktkort er likevel ikke like enkelt alle steder. Rettighetshaverne har ulik praksis på hvordan de forvalter områdene sine. 

Magasinet Jeger har blitt kontaktet av Børre Svindal Larsen som er oppgitt og provosert på grunn av akkurat dette. Hans kamerat Ståle Burvald har fått storbukk-kort hos Rendalen Renselskap. Dessverre har Burvald fått en alvorlig kreftdiagnose og kan derfor ikke jakte.  

Kortet er betalt så Burvald tok kontakt med Renselskapet for å få kortet overdratt til Børre. 

Dette viste seg å ikke være mulig, selv om Burvald kunne legge fram en uttalelse fra Radiumhospitalet på hans helsesituasjon og at han på grunn av behandling ikke skal anstrenge seg fysisk.  

- Jeg kontaktet Rendalen Renselskap med spørsmål om å få refundert kortet mitt i forbindelse med innleggelse på Radiumhospitalet. Alternativt foreslo jeg å overdra det til Børre Svindal som også har søkt der i år uten å få kort, sier Ståle Burvald. 

- Dette er en ordning de har hatt tidligere og burde ikke koste dem mer enn 5 minutters arbeid for navnebytte. Men nå fikk jeg beskjed om at dette ikke var mulig lengre. Det dreier seg jo trossalt om 15 300 kroner så er det jo litt penger, fortsetter Ståle. 

Da Ståle ikke fikk overdra storbukkortet eller refundert pengene, ringte Børre Svindal selv til Rendalen Renselskap for å forklare situasjonen ytterligere. 

- Jeg ringte da opp styreleder Jo Inge Haugseth og forklarte situasjonen. Svaret var at reglene var satt og at han ikke kunne overkjøre styret eller gjøre enkelttilfeller. Selskapet hadde hatt styrevedtak og det var ikke lengre mulig å overdra kort eller be om refusjon. Kortet er personlig og det var ikke mulig med en annen løsning, forteller Børre Svindal. 

- Hvor er medmenneskeligheten oppi dette? Mannen er kreftsyk og har legeerklæring som sier at han ikke får være fysisk aktiv. Svaret var igjen at de ikke kunne gjøre forskjell for da skulle plutselig alle ha særbehandling, fortsetter Børre. 

Dette er første året Børre og Ståle har søkt om jaktkort i Rendalen. Det var kun Ståle Burvald som fikk tildelt jaktløyve. 

Rendalen Renselskap forvalter en privateid reinstamme og de selger mellom 100 – 500 jaktkort per år, alt etter hvordan vinterstammen ser ut. Det er 240 grunneiere i Rendalen. Disse må også søke om å få tildelt jaktkort.  

Vi tok en prat med styreleder i Rendalen Renselskap, Jo Inge Haugseth, for å høre hvilken praksis de opererer med og hvorfor jaktkort ikke kan overdras til en annen jeger. 

- Er det flere søkere enn tilgjengelige jaktkort? 

- Ja, absolutt. De som ikke får kort havner på en reserveliste og får tilbud etter hvert dersom noen ikke får bruke kortet sitt. Vi har ingen refusjon på jaktkortene da de betraktes som en billett etter kjøpsloven. Kortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Vi har pleid å kjøre en stram linje på dette, rett og slett for å redusere arbeidsmengden og ha kontroll, sier Jo Inge. 

- Når er søknadsfristen for jaktkort i Rendalen? 

- Frist for å søke jaktkort for høsten 2020 var 20. mars. Tildeling av jaktkort for høsten 2020 ble gjort 10.-11. mai. På grunn av bestandsnedgang ble det kun delt ut bukkekort i år. Alle søkere som ikke ble tildelt kort står på venteliste. Tildeling av eventuelle ledige kort blir gjort fortløpende, sier Jo Inge. 

- At jaktkort ikke kan overdras til en annen jegerkamerat, men går til nestemann på reservelista, er det en vanlig ordning? 

- Denne ordningen har vært vanlig praksis i Rendalen Renselskap over lengre tid. Det blir en del mer arbeid hvis kortene skulle kunne overdras sånn helt uten videre. I tillegg er det mer uoversiktlig for jaktoppsynet ute i felt som opererer med egne lister som blir kjørt ut ved sesongstart, fortsetter Haugseth. 

Rendalen Renselskap opplyser tydelig på sine nettsider at alle reinsløyver er personlige og at dyr som ikke blir felt ikke blir refundert. 

- Når kortet er personlig og ikke kan refunderes, så vil det jo ikke bli noe ledig kort, sier Børre Burvald. 

- Det er jo litt rart at det ikke blir refundert noe og at de skal kunne selge kortet en gang til. Det er jo å regnes som plyndring. Hvis man setter harde krav til dokumentasjon så vil det jo være enkelt å skille mellom kreftsykdom og magesjau. Det må tilhøre menneskelighet og ikke firkantet regelverk, forteller Børre. 

- Hvis de prøver å skjule seg bak forvaltning så er det for dårlig. Dette er en ren prinsippsak. Selv jakter jeg i andre villreinterreng som Sunndalen, Hjerkinn og Lesja, og der har det aldri vært noe problem å kjøpe / overdra kort fra andre som av en eller annen grunn ikke kan jakte. Fellingsprosenten i Snøhetta-området er også høy, så det er ikke noe som tilsier at denne forvaltningen er dårligere enn forvaltningen i Rendalen, sier Børre. 

 

I følge styreleder Jo Inge Haugseth er fellingsprosenten i Rendalen mellom 70-85%. Dette er en god indikator på et godt forvaltet område.  

Vanligvis pleier det ikke være et problem å få overdratt løyver til en annen jeger. I mange reinsterreng er ikke løyvene en gang personlige. Ståle Burvald har selv fått refundert jaktkort tidligere hos Rendalen Renselskap. 

- Jeg har fått refusjon fra Rendalen Renselskap tidligere på grunn av jobbsituasjon, men jeg har kamerater som har fått refundert og overført kort tidligere på grunn av kreftsykdom, sier Ståle Burvald. 

- Men kan du sette kortet som inaktivt da? 

- Så vidt jeg kan se har jeg ingen mulighet på sidene til Renselskapet for å sette kortet inaktivt. De har heller ikke sagt noe om det. De sa bare at det ikke var en mulighet med refusjon eller overdragelse. Jaktkortet behandles visst på samme måte som en bussbillett som er personlig og ikke refunderbar, sier Ståle Burvald. 

- Når kortet ikke kan refunderes eller gis videre, så vil det heller ikke kunne jaktes på og det er synd at noen andre går glipp av muligheten. Det vil jo også påvirke fellingsprosenten i Rendalen om flere blir syke – noe som kan skje i disse koronatider, fortsetter Ståle. 

 

For de som har fått tildelt kanskje sitt første jaktkort, så dukker det opp spørsmål rundt hvordan du skal sikre deg best mulig uttelling både i form av en god jaktopplevelse og forventet jaktbytte

Som jeger er det viktig å være godt forberedt og du bør ha kjennskap til terreng og dyrenes trekkruter. Dersom du ikke er lokalkjent kan du kontakte fjelloppsyn eller andre lokale jegere. Mange villreinområder har også en egen reinstelefon som er åpen under jakta hvor du kan ringe inn og få vite hvor dyrene står. Hos Rendalen Renselskap har denne telefonen en kostpris på 18 kr per minutt.