Jegere som skal jakte i Hardangervidda villreinområde i 2021, kan søke om refusjon for utgifter til å frakte ut villrein, hjort og elg som felles.

– Du kan få refundert 80 prosent av kostnaden til utflyging av slakt, men maksimalt 5000 kr per tur, opplyser Miljødirektoratet på Hjorteviltportalen.

Tilbudet gjelder både for villrein, elg og hjort felt i Hardangervidda villreinområde. Ordningen gjelder i perioden 10. august – 10. oktober 2021, og omfatter ikke inntransport av jeger. 

Late feriedager? Test JEGERs gratis sommer-quiz og vinn premier

Målet med tilskuddet er å øke uttaket av hjortevilt – og spesielt villrein – i Hardangervidda villreinområde, hvor det er funnet skrantesjuke. I Nordfjella villreinområde administreres utflyging i regi av Statens naturoppsyn.

Her kan du lese et infoskriv fra Miljødirektoratet om ordningen med sponsing av transport med sjøfly og helikopter.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider om hvilke krav som stilles for å få refusjon.