Alaska 1795 Apex Pro har imponert i regn og berget testeren nesten tørrskodd gjennom flere elvekryssinger.

Ytterstoffet er nokså glatt og membranen holder vann effektivt ute, men med jaktbukse uten lufting blir det fort klamt ved høy aktivitet.