For å ta tak i den umiddelbare skepsisen først: Italienske sko blir gjerne beskyldt for å være noe smale i lesten til breibeinte skandinaver. Sjøl er jeg tverrplattfot så det holder, så jeg fyller skonummer 45 både på langs og på tvers. Aku Tana oppleves i så måte overhodet ikke trang, men sitter meget bekvemt. 

Jeg har testa et par norskproduserte sko i samme høyde- og vektklasse parallelt, og prøvde ved flere anledninger å gå med en sko av hver type på hvert sitt beint. Det er et privilegium ved utstyrstesting, at man får anledning til å kryssteste produktene veldig grundig. Jeg opplevde i så måte at det andre paret mer satt som «sugd» fast litt for tett rundt foten.