Ikke bare hengekøya Draumr 5.0, men også vinterunderlaget Fjøl Winterlight og tarpen Skjold 10 sendte den norske hengekøyeprodusenten Amok Equipment for testing. Amok Draumr 5.0 er en gjennomtenkt konstruksjon der man ligger på tvers av spennet mellom to trær, ikke på langs. Også i motsetning til i vanlige hengekøyer, ligger du her ganske flatt. 

I bunnen av hengekøya er det en lomme der man stikker inn liggeunderlaget. Amok sin Fjøl-serie passer selvsagt perfekt, men også andre liggeunderlag med opp til 65 cm bredde passer.