Sanelli Supra er en knivserie designa for profesjonell bruk. De er derfor enkle og funksjonelle, der sikker bruk og reinhold ser ut til å være mest vektlagt.

Den italienske knivfabrikken har sitt utspring i Venezia drøyt 150 år tilbake i tid, men produksjonen foregår nå i Premana nord for Milano i Nord-Italia.