Jo, jeg har faktisk latt meg overraske over den kompakte «rakettovnen» som foldes sammen omtrent til nettbrett-størrelse. Den består av i alt åtte hengslete stålplater som reises opp til to firkant-rør, og hektes sammen til en litt skrå «L» – montert på 30 sekunder.

Ca 1 cm over bunnen i den skrå «foten» på L’en er det ei askerist som sikrer trekken fri flyt fram til bålet. Over rista dytter du inn kvist, kongler og småved. Stolpen på L’en blir en skorstein som gir god trekk, reinere og raskere forbrenning, samt mindre røyk. Og som det brenner! Ved første oppfyring tenkte jeg at dette bare ville smågløde, men neida, her slukes unna småkvister og kongler, bare det er smått nok.