1. De to ytterste pølsene bør være kraftigere enn de andre for å gi sidestøtte. 

2. Luften må ikke kunne flytte seg for mye på tvers. Da vil sidestøtten kunne kollapse.