Amerikanske MSR har gitt sitt første tunneltelt et norsk navn. I dette ligger det kanskje også at MSR Tindheim 2 sikter seg inn mot markeder i den typen klima som vi her er vant til, nemlig mye vær. Fare for både vind og regn. Og der kan nettopp tunnelteltet ha noen fordeler.

MSR Tindheim markedsføres som et 3-sesongs telt i kraftige materialer. Både teltduk og bunnduk fremstår solide, klart tykkere enn på rene lettvektstelt. Rikelig med pluggfester og tilstrekkelig med barduner gjør at teltet står støtt også når vinden tar tak.