Med Tikka T3 TAC A1 hiver Tikka seg på siste trend innenfor jaktrifler, jaktmatchskyting og langholdsskyting - såkalte chassisrifler. Dette er konstruksjoner som tar utgangspunkt i enkle modulbaserte løsninger med gode individuelle tilpasningsmuligheter. Og ligner på en AR-15!

Den største fordelen ligger i skjeftet. Kjøper du en Tikka T3 TAC A1 kan du stille inn kolben til å passe deg ganske perfekt. Alt er moderne, bortsett fra justeringen av lengden på stokken som gjøres med verktøy og mellomleggskiver.