Regelverket for jakt er i endring hele tida, både gjennom den faste revisjonen av jakttider og nytt lovverk. Ferske jegerprøvekandidater er oppdatert på den nye lovverket før eksamen, men gamle jegere er ofte vel så påståelige om hva som er rett og galt. Husk at det er jegerens eget ansvar å holde seg oppdatert på hva som er tillatt.

1: Når og hvor er ærfugl jaktbar?