Mauser er verdenskjent for sin gode mekanisme, og våpenet som var lik enerådende i Heimevernet etter 2. verdenskrig. Men den tyske produsenten har produsert våpen i over 140 år, også til jakt. 

Hvordan står økonomibørsa Mauser M18 seg i test mot den mye dyrere Mauser M12 Extreme?