Først når du er god venn med våpenet ditt, kan du nå ditt fulle potensial som skytter. Å være venn med, betyr her å vite at det oppfører seg presist og forutsigbart, at det er stødig og godt å holde i – og at det gir deg den litt udefinerbare godfølelsen.

Schultz & Larsen er akkurat en slik jovial danske som det er lett å bli kjent med. Trygg på seg selv, med sitt behagelige vesen. Han her, han kan du stole på og tilbringe mye tid sammen med. Vi tester Schultz & Larsen Victory med GRS-stokk.