Sako 85 Finnlight har tyngre vekt, god stokk og myk kolbekapp, noe som gjør at rekylen blir tatt fint. Alt i alt er Sako 85 Finnlight en kjemperifle!

Sako 85 Finnlight har slankt framskjefte, rett fasong og relativt slakt pistolgrep. Her er det i tillegg en liten kolbeforhøyer, men innsiden av pistolgrepet kan ikke byttes.