Fra og med i dag 15. august er jakta i gang for villrein, riktignok hvis jaktterrenget er Hardangervidda villreinområde sør for riksveg 7. Den ordinære jakttiden for alle andre villreinområder er 20. august.

Bakgrunnen for en tidlig jaktstart akkurat i dette området skyldes at det i 2020 ble påvist skrantesyke hos en reinsbukk. Denne sykdommen er dødelig og smittsom for hjortedyr, og derfor er det ønskelig å holde bestanden på et lavt nivå i områder som har påvist sykdommen. Hardangervidda villreinområde er ett av disse områdene.