Det var i Nord-Gudbrandsdal tingrett at villreinjegeren ble frikjent i hodeskudd-dommen som ble avsagt 10. september 2020. Jegeren var anmeldt av lokalt jaktoppsyn etter at han 6. september 2019 skjøt mot en bukk ved Armodshøa i Knutshø villreinområde.

– Normalt sikter jeg på hjerte-/ lungeregionen. Bukken sto i utkanten av en større villreinflokk, men ikke helt fritt. Da den tok noen skritt ut slik at jeg fikk den helt fritt, hadde den ikke lenger breisida mot meg. Den så rett mot meg, slik at jeg fikk felt den med et presist skudd i pannen. Den falt umiddelbart om og var død, fortalte jegeren til VG.