I saken der flere har kjøpt rype- og reinsjakt på samme terreng, er det kommet anmeldelse til politiet. Det bekrefter Agder politidistrikt, som forteller at saken der Magnus Vinjerui blir anklaget for å ha solgt jaktrettigheter uten å ha de, nå blir videresendt til Sør-Øst politidistrikt.

– Svindelsaker blir prioritert, men det kommer også an på forholdene. Gjengangere av bedrageri for økonomisk vinning blir likevel høyt prioritert, og Vinjerui har flere tidligere anmeldte forhold.

Annonse

Seks jegere gikk sammen og skreiv anmeldelse, etter at de har blitt lurt for jaktterreng for nærmere 70.000 kroner til sammen.

Leste du JEGERs sak om Eirik Andreassen som ble svindla for reinsdyrløyver?

Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) forteller at det er sjelden han hører om svindlere som i saken om Vinjerui.

– Det er sånn at jegerne er gitt en tillit, mye av jakta er basert på tillit og gjensidig respekt, og det er trist om vi nå ser noe sånt. Men jeg tror at vedkommende raskt blir støtt ut av miljøet. 

NJFF har 1,5 timers gratis advokatrådgivning til sine medlemmer, men det er sjelden dette blir brukt til slike svindelsaker, forteller Farstad.

LES OGSÅ: Dette må du passe på når du skal leie jaktterreng

VEIEN VIDERE

Om den som er utsatt for svindelen skal få pengene tilbake, er det to hovedveier å gå. Enten kan man ta ut forliksklage og forfølge saken selv for domstolene, eller man kan politianmelde forholdet og melde et såkalt sivilt krav i straffesaken. Uansett hvilken vei man går, må innkrevingen av pengekravet etter en dom skje gjennom namsmannen. Han kan bruke eksempelvis lønnstrekk, pant i eiendom eller bil. Om det er gjentatte bedragerier, kan det ofte være mange som står foran i køen for å få pengene tilbake.
– Hos politiet blir det ofte et ressursspørsmål, forklarer JEGERS jussekspert, Håvard. H. Holdø. – Går politiet videre med straffesaken kan det bli bøter, eller domstolene kan idømme fengselsstraff om det er snakk om grove bedrageri. Her blir det en samlet vurdering av hvor store beløp som er svindlet og måten bedrageriet er gjort på.