Miljødirektoratet har sendt to forslag til endring i jakttider på høring. Det første forslaget er å framskynde jaktstarten for villrein til 15. august i 2022 og i 2023 i Hardangervidda villreinområde sør for riksveg 7.

Det andre forslaget er at jakttida for elg og hjort skal være fra 15. august til 31. januar for kommunene Eidfjord, Ulvik, Aurland, Lærdal, Årdal, Ullensvang, Voss, Hemsedal, Ål, Hol, Gol, Nesbyen, Rollag, Nore og Uvdal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Vang, Vinje, Tinn, Bykle og Suldal i jaktåra 2022/2023, 2023/2024 og 2024/2025.

Annonse

Fortsatt mål om å utrydde skrantesyke

Bakgrunnen for forslaga er målet om å kjempe mot og om mulig utrydde skrantesyke i Norge. Mer informasjon og detaljer finner du i Miljødirektoratets to høringsnotat.

Høring: Forslag til endring av jakttid for villrein i Hardangervidda villreinområde i 2022 og 2023

Høring: Forslag til utvidet jakttid for elg og hjort i kommuner på og rundt Hardangervidda og Nordfjella villreinområder

Mye av dette er grundigere utreda i tilrådinga fra Mattilsynet og Miljødirektoratet til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet:

Mål, strategi og tiltak for håndtering av skrantesjuke i Norge etter positivt funn på Hardangervidda september 2020

Ordinære jakttider for elg, hjort og villrein finner du i forskrift om jakt- og fangsttider.

Les også mer på JEGERs temasider om skrantesyke.