Duejakt har størst utbredelse på Østlandet. Halvparten av alle felte ringduer i fjor (32.420) ble skutt i Viken (16.470), mens Innlandet (7.840), Vestfold og Telemark (4.190) tok de neste pallplassene.

Til tross for en nedgang fra 52.530 felte fugl for ti år sia, blir ringdue bare overgått av fjellryper og liryper når det gjelder årlige fellingstall for småvilt, viser jaktstatistikken fra Statistisk sentralbyrå