Færre får ødelagt hørselen av skyting

Jegere og skyttere blir stadig flinkere til å bruke hørselvern. En fersk studie fra Folkehelseinstituttet viser at antallet hørselsskader nesten er halvert på tjue år. Det sparer samfunnet for mye penger.

Sist oppdatert: 4. januar 2023 kl 11.00
Lyddemper og to ørepropper til bruk på jakt
Færre hørselskader: Økt bruk av lyddempere og hørselvern som øreplugger og øreklokker, har halvert mengden hørselskader blant jegere og skyttere. Foto: Ole G. Langerud
Lesetid: 4 minutter

Hørselstap i forbindelse med jakt og skyting er nær halvert i løpet av 20 år. Reduksjonen i hørselsskader sammenfaller med at det er innført krav om hørselvern på skytebanene, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Forskerne studerte sammenhengen mellom jakt og skyting med hørselstap i to kohorter fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). Gruppene ble studert med 20 års mellomrom (1998 og 2018). Totalt antall deltakere var henholdsvis 27 580 og 26 606 voksne deltakere.

– Mens hørselstapet forbundet med jakt og skyting i 1998 var 4,5 dB, var det redusert til 2,8 dB i 2018. Dette betyr at hørselstapet er nesten halvert, sier forsker Bo Lars Engdahl ved Folkehelseinstituttet (FHI).

NY RIFLETEST: Møt Lupo – Benellis første boltrifle!

Økt fokus på hørselskader i jegermiljøene

Jakt- og sportsskyting er sannsynligvis den viktigste risikofaktoren for støyrelatert hørselskade utenfor arbeidet. Det er gjennomført en rekke forebyggende tiltak, men forskerne har manglet kunnskap om effekten.

Eksempler på tiltak er obligatorisk jegerprøvekurs der det er fokus på bruk av hørselsvern, obligatorisk bruk av hørselsvern ved alle sivile skytebaner, støydemping av standplasser, elektronisk skiveanvisning, samt bruk av aktive hørselsvern og lyddempere under jakt.

Jaktvåpen kan gi støytopper på opp mot 150–170 dB. En typisk lyddemper fjerner ca 27-30 dB av skuddsmellen. De fleste jaktrifler ligger likevel da fortsatt over 130 dB.

MAGNUM OPUS: Test av de tre mest populære magnumkalibrene

Sideforskjell ser ut til å bli redusert

– Er 130 dB «bra nok» – eller sagt på en annen måte: Ville du dratt på jakt uten ytterligere hørselvern?

– Jeg vil si at det er bra nok til jakt. Men jeg ville selvfølgelig brukt hørselsvern i tillegg ved hyppig eksponering på skytebanen. For sjøl om vi ser ei bedring, så utgjør jakt og sportsskyting fremdeles en ikke ubetydelig risikofaktor for hørselstap, påpeker Engdahl til JEGER.

– Hva tenker du om at det var stor skepsis mot å tillate lyddemper på jakt i Norge?

– Jeg kjenner lite til de juridiske og sikkerhetsmessige vurderingene omkring dette. Men den reduserte risikoen for hørselstap er et sterkt argument for å tillate bruk! fastslår Engdahl.

Som en digresjon nevner han at skyttere normalt får litt større hørselstap på venstre enn på høyre øre. Det skyldes en skygge-effekt som gir større eksponering av venstre øre hos høyrehendte.

– Interessant nok fant vi at denne sideforskjellen også ble redusert i vår siste undersøkelse, sier Engdahl.

Tiltakene ser ut til å ha effekt

Andelen som drev med jakt eller sportsskyting var 28 prosent i 1998 og 30 prosent i 2018. Fritidsrelatert skyting var forbundet med redusert hørsel i diskanten (3–6 kHz) i begge kohorter. Hørselstapet økte med antall skudd.

– Det reduserte hørseltapet økte med alderen, og var vesentlig mindre hos de vi undersøkte i 2018, forklarer Engdahl.

– At sammenhengen mellom fritidsrelatert bruk av skytevåpen og hørsel er blitt redusert, sammenfaller med at det er innført en rekke hørselsbevarende tiltak, påpeker Engdahl.

Sparer samfunnet for milliardbeløp

– Er det estimert noe tall på hva hørselsskader koster samfunnet?

– Kostnadene ved nedsatt hørsel er vesentlige både for samfunnet og for den enkelte. Det er kostnader knyttet til både produksjonstap, behandling og sykdomsbyrden. Produksjonstap og behandling har blitt estimert til 4 milliarder kroner. Kostnaden knyttet til sykdomsbyrde for den enkelte er vanskeligere å estimere, men de er betraktelig større.

– Er det faktisk tap av hørsel eller tap av livskvalitet som er det største problemet?

– Det er vanskelig å kvantifisere. Men hørselstapet innvirker jo på evnen til å kommunisere, noe som kan føre til sosial isolasjon, avhengighet av andre, tap av livskvalitet og redusert psykisk helse. Tilleggsproblemer som tinnitus er en vel så viktig grunn til tap av livskvalitet, sier Engdahl.

– Mener du jegerne burde få lyddemper på resept?

– Hehe, ja, kanskje det! Det avhenger jo av i hvilken grad jakta er nødvendig, da. Jeg skjønner at det er en populær aktivitet, og at mange ville velge jakt framfor god hørsel. Vi på FHI burde nok hatt mer fokus på hva som gir god livskvalitet, heller enn bare hva det er som gir dårlig livskvalitet, avslutter Engdahl.

Her kan du lese studien Cohort difference in the association between use of recreational firearms and hearing loss: findings from the HUNT study, som er publisert i tidsskriftet International Journal of Audiology.

STOR GUIDE: Hørselvern – tester og anbefalinger av øreklokker og ørepropper til jakt

Publisert 30. mars 2022 kl 16.22
Sist oppdatert 4. januar 2023 kl 11.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen