Produsenten anbefaler at Bergans Alpinist 130 brukes til last fra 20 kilo og oppover. Anbefalingen er forståelig av to grunner: Den første er at det gir lite mening å drasse på så mye sekk dersom du ikke skal ha mye med deg. Den andre grunnen er at du ikke får utbytte av det gode bæresystemet før Bergans Alpinist tynges av nok vekt. Da kan du heller bruke en annen sekk og få en vel så god tur. 

Lasteevnen til Bergans Alpinist 130 er enorm. Om vi sammenligner med Norrøna Recon Para Ranger 120 L, laster Bergans Alpinist 130 mer enn de ekstra ti literne skulle tilsi. Bergans Alpinist oppleves som en vesentlig større sekk enn konkurrenten.