Nyheten Work Sharp PAJ virker for å være produsert med et halv øye på kjente og etablerte jigg-merker: Ved første øyekast ser det nemlig ut til at Work Sharp har hentet inspirasjon hos blant annet Lansky.

Hvorfor velge Work Sharps jigg framfor noe som har vist seg å fungere og som mange sverger til? Jo, Lansky har etter min mening noen svakheter som Work Sharp ser ut til å ha notert seg.