Når de prøver seg på en jigg med nyheten Work Sharp PAJ, hva har de å stille opp med mot kjente og etablerte jigg-merker? Ved første øyekast ser det nemlig ut til at Work Sharp har hentet inspirasjon hos blant annet Lansky.

Hvorfor velge Work Sharps jigg framfor noe som har vist seg å fungere og som mange sverger til? Jo, Lansky har etter min mening noen svakheter som Work Sharp ser ut til å ha notert seg.