Sjøl om truger er velkjent i mange deler av verden, er mange norske jegere fortsatt låst til ski som det eneste akseptable. Sjøl mener jeg at ski og truger utfyller hverandre, alt etter hva slags terreng du jakter i.

Jeg har testet om Treeline 25 modellen fra Atlas holder stand i ulendt eller småkupert terreng, hvor truger vanligvis gir deg mer kontroll når du også skal håndtere våpen og eventuelt bikkjer i bratte bakker.