Sjøl om truger er velkjent i mange deler av verden, er mange norske jegere fortsatt låst til ski som det eneste akseptable. Sjøl mener jeg at ski og truger utfyller hverandre, alt etter hva slags terreng du jakter i.

Særlig hvis det er ulendt eller småkupert, gir truger deg mer kontroll når du også skal håndtere våpen og eventuelt bikkjer i bratte bakker. Men holder denne modellen fra Atlas stand?