Også nattbildene er blant de beste i testen. 

Følsomheten til bevegelsessensoren er ikke oppgitt. Det spiller liten rolle når den viser seg å være blant de beste i testen.