Sauer 404 Synchro XT er på mange måter en forbedret 202, med oppspenneren som den mest synlige forandringen. Sikringen er også fjernet da rifla er sikret når oppspenneren er nede. 

For å spenne rifla skyves oppspenneren frem og opp langs kolbehalsen. Et rødt merke viser at rifla er usikret. Da er det bare å trekke inn avtrekkeren for å avfyre rifla. For å være helt sikker på å unngå uhell har Sauer bygget inn en ekstra sikring i 404 som gjør det umulig å avfyre rifla uten at sluttstykket er helt nede.