Ofte blir det oppfattet som lite karslig å bruke skytestøtte. Men faktum er at alle skyter bedre med dette – og på jakt er det først og fremst gode skudd vi etterstreber. Føler du deg usikker når avstanden bikker over 100 m i vanlige jegerstillinger? Med en skytestøtte og mye trening med denne, er det mulig for de fleste å skyte godt. 

Skytterlinken AS er blant dem som har skytestøtter og utstyr som kan hjelpe deg. Vi har testet en Ulfhednar UUHD40 og Bog Deathgrip – og la det bare være sagt: Dette er i overkant dimensjonert for vanlig, bevegelig jakt. Begge disse er relativt tunge trefots-stativ, så dette er ikke noe du drar langt til skogs. Karakterene er gitt ut fra at du trenger støtte ved kort gåavstand, noe som kan være aktuelt for bøjakt, revejakt eller nære elgposter.